Tietosuojaseloste

Tässä Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Tree of Pets Oy ja sen brändien verkkosivuilla käsitellään henkilötietoja. Tree of Pets Oy:n verkkosivujen kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tree of Pets Oy
Kirkkotie 37B
04310 Tuusula

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tree of Pets Oy
Kirkkotie 37B
04310 Tuusula
info@treeofpets.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Seuraavassa kerromme mitä eri tietoja käsittelemme ja millä tavoin keräämme ne.

Ottaessasi yhteyttä tai antaessasi palautetta Tree of Pets Oy:n verkkosivujen verkkolomakkeen kautta:

 • Yhteydenoton tai palautteen aihe
 • Nimi (ei pakollinen)
 • Osoitetiedot (ei pakollinen)
 • Puhelinnumero ja sähköposti
 • Viestin sisältö

Evästeiden avulla kerätyt tiedot:

 • Verkkosivujen käytöstä kerätyt tiedot, esimerkiksi mitä Tree of Pets Oy:n verkkosivujen osia olet selaillut ja mistä tuotteista olet hakenut tietoja (mukaan lukien käyttö-ja selaustietojen avulla pääteltävät kiinnostuksen kohteet kohdennettua markkinointia varten)
 • Tiedot selaimesta, selainversiosta, käyttöjärjestelmästä, mobiililaitteen mallista ja IP-osoitteesta

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi silloin, kun se on tarpeellista ja henkilötietojen käyttötarkoitus on määritetty. Seuraavassa kerromme mitkä ovat keräämiemme tietojen käyttötarkoitukset sekä mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietojen käyttötarkoitusOikeudellinen perusteLisätietoja
Verkkosivujen turvallisuuden varmistaminen evästeiden avullaOikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu suojella verkkosivujen turvallisuutta ja toiminnallisuutta käyttämällä ”välttämättömiä evästeitä”
Tuotteiden laatuun liittyvät palautteet ja yhteydenototLakisääteinen velvollisuus
Muut asiakaspalautteet ja yhteydenototOikeutettu etu
Evästeidenavulla kerätyt tiedot, kuten mieltymykset, tilastolliset tiedot ja kohdennettua markkinointia varten kerätyt tiedot.Suostumus

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä Tietosuojaselosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Verkkolomakkeiden avulla kerättyjä tietoja säilytämme korkeintaan 12 kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet yhteydenoton taikka palautteen. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytämme korkeintaan 24 kuukautta, riippuen evästeestä.

5. Kenelle jaamme tietojasi?

Tree of Pets Oy rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Tree of Pets Oy käyttää vain luotettavia yhteistyökumppaneita ja varmistaa sopimusjärjestelyin, että palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntuottajiimme lukeutuu:
Tietotekniikka-ja verkkopalveluiden tuottaja
Verkkolomakekyselypalveluiden tuottajat
Web-analytiikkapalveluiden tuottaja.
Tree of Pets Oy voi jakaa tietoja myös samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tree of Pets Oy käsittelee tietoja Suomessa ja EU:n sisällä. Tree of Pets Oy:n käyttämien palveluntarjoajien kautta voi kuitenkin siirtyä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamme, että henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta tietosuojalainsäädännössä määritetyillä keinoilla.

7. Profilointi

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme Tree of Pets Oy:n verkkosivun käyttäjiä esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi ja verkkopalveluiden käyttökokemuksen kehittämiseksi. Vaikka käyttäjä voidaan profiloida, Tree of Pets Oy ei tee profilointiin perustuvia päätöksiä, joilla on oikeudellisia tai muita merkittäviä vaikutuksia.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus silloin, kun

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin
 • Peruutat käsittelyn edellytyksenä olevan suostumuksen, eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta (henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen ollessa suostumus)
 • Vastustat henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee myös yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan (henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen ollessa oikeutettu etu)
 • Vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot tulee poistaa lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen vuoksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella käsittelyä vastustetaan.Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttö

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 määritettyyn yhteyshenkilöön.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pyrimme kehittämään Tree of Pets Oy:n verkkosivuja jatkuvasti. Tästä syystä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jonka seurauksena päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta.