Käyttöehdot

Verkkosivun käyttöehdot

Käyttämällä tätä verkkosivua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Käyttöehtoja sovelletaan Tree of Pets Oy:n verkkosivuihin. Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin aina, kun käytät Tree of Pets Oy:n verkkosivuja.
Käyttämällä Tree of Pets Oy:n verkkosivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Tree of Pets Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin.

Immateriaalioikeudet

Tree of Pets Oy:n verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Tree of Pets Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet Tree of Pets Oy:n verkkosivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Tree of Pets Oy:n verkkosivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Tree of Pets Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.
Tree of Pets Oy:n jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit saavat käyttää kuva-tai materiaalipankin aineistoa kerrottaessa Tree of Pets Oy:n tuotteista sähköisessä tai painetussa mediassa sekä tuotemainosten yhteydessä. Lisäksi kuvapankin aineistoa on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Muutoin tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Tree of Pets Oy:n verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tuotteiden saatavuus

Tree of Pets Oy ei myy verkkosivuilla esiteltäviä tuotteita suoraan kuluttajille, joten tuotteiden esittely Tree of Pets Oy:n verkkosivuilla ei ole tarjous niiden myymisestä. Tiedot, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa jälleenmyyjiltä.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Tree of Pets Oy:n verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman minkäänlaisia takuita. Tree of Pets Oy ei takaa Tree of Pets Oy:n verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa verkkosivujen saatavuudesta. Tree of Pets Oy varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille kokonaan tai osittain. Tree of Pets Oy:n verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Tree of Pets Oy:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Tree of Pets Oy:n toimesta eikä Tree of Pets Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä.
Tree of Pets Oy ei vastaa verkkosivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Tree of Pets Oy ei ole vastuussa verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Tree of Pets Oy ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Käyttäjän antamat tiedot

Lähettämällä aineistoa tai tietoja Tree of Pets Oy:lle esimerkiksi sähköpostitse tai Tree of Pets Oy:n verkkosivujen verkkolomakkeen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto tai tiedot Tree of Pets Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Tree of Pets Oy ei ole vastuussa verkkosivujensa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä. Tree of Pets Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot verkkosivuiltaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Tree of Pets Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tree of Pets Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Tree of Pets Oy:n verkkosivujen käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa Tree of Pets Oy:n verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseksi, käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Evästekäytännöstä ja Tree of Pets Oy:n verkkosivujen tietosuojaselosteesta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään osoitteeseen info@treeofpets.fi.